Český zápas, Týdeník CČH – S Hanou Alisou Omer o její tvorbě a reflexi holocaustu, 2022