Život a tvorba

Během více než 50 let kreativity se hlavní linie mých uměleckých děl inspirovala přirozeně vnitřními a vnějšími proměnami v mém životě. Navíc potřeba překlenout paradoxy nekonečných hlubin Bytí je mým existenciálním a tvůrčím pohonem.

Můj umělecký projev začal psychologickými střety mladé dospělosti, podmíněnými mým narozením v r. 1947 v rodině přeživších holocaustu a vyrůstáním se zejícími otázkami víry a identity v komunistickém Československu.

S přesídlením do Izraele v roce 1967 začalo mé dlouhé zrání v rovině osobní, umělecké i společenské.

Po studiích v oboru grafiky na akademii umění Bezalel v Jeruzalémě jsem pracovala jako ilustrátorka knih pro velká izraelská nakladatelství.

V průběhu let se mé osobní umění měnilo stylově a tematicky od expresivních kreseb a vnitřních krajin, historických obrazů, meditativních kreseb, portrétů, symbolických návrhů, vizionářské malby aj.

Kresebné studie anatomie a energetických struktur lidského těla, inspirované mou jógovou praxí a výukou, mi také pomohly harmonizovat moji psychiku.

Mezi léta 1994- 2005 jsem prostřednictvím tvůrčí spolupráce s futuristickým myslitelem z Jeruzaléma ilustrovala jeho vize nebeského a pozemského Jeruzaléma v sérii 4 maleb. Ve výsledných čtyřech obrazech, které ve své kompozici obsahují struktury posvátné geometrie, se toto starověké město je k spatření ve čtyřech úhlech pohledu, podrobně zpracovaných složitými duchovními, mýtickými a historickými metaforami.

Poté, co při lesním požáru v roce 2010 vyhořel můj domov v Izraeli, začala jsem žít v Praze. Od té doby odpovídám s mou tvorbou na volání tohoto jedinečně krásného města, které mě podněcuje k další kreativitě. Inspirována jeho historií a mytologií, proplétám je v atmosféře svého umění zde.

Malováním jejích mostů, věží, uliček, chrámů, silových míst a lidí pokračuji ve zkoumání spojení mezi vyšší a nižší, vnitřní a vnější, duchovní a fyzickou realitou.

V březnu 2020 byla v Muzeu holocaustu na Slovensku v Seredi, poblíž mého rodného města kvůli pandemii zrušena souborná výstava mých děl, která se zabývá mými rodinnými Kořeny.

A tak jsem v době Covida, když jsem dělala pořádek ve svých nashromážděných kresbách a náčrtech, začala některé z nich trhat a lepit na koláže. To pro mě překvapivě, rozvinulo nový styl v mé kreativitě – druh hravého eko-umění.

Jelikož jsem posledních 27 let svého života babičkou, ráda podporuji radami a příkladem svá talentovaná vnoučata v jejich tvůrčích aspiracích.

Resumé

1947 – narozena v Československu, Dunajská Streda

1962-66 – studium na Škole průmyslového umění v Bratislavě, Československo

1967 – přesídlení do Izraele

1968-72 – studium na Academie Umění Becalel v Jeruzalémě

Od roku 1972 ilustrátorka a designérka na volné noze

1984 -1999 – žije v umělecké vesnici Ein Hod Izrael

Od roku 1988 vyučování Hatha jógy

1999 – 2010 žijící v Jeruzalémě

2003 – založení komunitní zahrady v Jeruzalémě

2010 – přesídlení do Prahy, Česká republika

Osobní výstavy:

1987 – Kibuc Ein Hachoreš, Izrael

1998 – Galerie umělců – Vesnice umělců Ein Hod, Izrael

2000 – Galerie „Kumkum“, Jeruzalém

2005 – Jerusalem House of Quality, Jeruzalém

2006 – Galerie Art Ma, Dunajská Streda, Slovensko

2008 – Muzeum Dětské kresby, Praha, Česko

2010 – Muzeum holokaustu, Terezin, Česko

2010 – Stará synagoga, Plzeň, Česko

2013 – Galerie Efram, Mikulov, Česko

2014 – Fuchsbergovo centrum pro konzervativní judaismus, Jeruzalém

2015 – Židovská škola, Jičín, Česká republika

2015 -Synagoga, Děčín, Czechia

2016 – Stará Synagoga, Plzeň, Czechia

2016 – Židovské muzeum, Brno, Česká republika

2016 – SynagogaTurnov, Česká republika

2017 – Synagoga Polná, Czechia

2018 – Minigalerie pošty Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha, Česko , výstava Praha jedinečná

2018 – Farní sbor Českých bratří, Praha, Česko, výstava Spojení Praha- Jeruzalém

2019 – Galerie Beseder, Praha, Česko, přednáška Nebeský Jeruzalém

2021 – Samaří klub Církve bratrské, Praha, výstava Spojení Praha Jeruzalém

2022 – Galerie Beseder, Praha, Česko, výstava Kořene

2023 – Galerie Beseder , Mezinárodní den památky obětí Holokaustu

2023 – Tibet Open House, Praha – výstava “Nebeská Praha”

2023 – Champagneria, Praha 1 – výstava “Duchovní Anatomie”