Kořeny, které neuschly… Maskil 2008

Časopis v PDF k zobrazení, článek najdete na stranách 12-13