Nad věžemi sv. Víta

Nad věžemi sv. Víta

Olej na plátně
160 x120 cm
Cena originálu: 250 000 Kč

S věžemi chrámu vznešeného
Sním s nesčetnými fiály, kraby a květinami
vytesanými z tuhého kamene
nad klesající mlhou.
Ať pozvedne k nebesům touhu mou
po dokonalosti
v setkání tvořivého ducha
a pracovitých rukou.

Zde se opět vznáším, nyní nad věžemi katedrály v hradním komplexu, jenž se tyčí nad starobylým městem na pravém břehu řeky.

Hradčany, jako sídlo králů, oplývá energii mužskou, zatímco Vyšehrad je protkán ženskou energií legendární kněžky Libuše.

Snažila jsem se zde cítit dech mlhy v prostoru mezi Hradem a protějším Petřínem.

Zpět na: Praha