Oslava / pohled z jihu

Oslava / pohled z jihu

Rozmĕry originalní malby: 100×100 / 1999

Giclee tisk na plátně 100x 100 cm
K dispozici podepsané a číslované reprodukce na plátně

V této vizi se Staré Město Jeruzaléma koupe ve slavnostní atmosféře.

Tato malba byla dokončena v době utopického očekávání jubilejního roku 2000.
Proto v této vizi “ oslavující Zeměkoule dostává „měkké přistání“ v síti baldachýnu – „Stánku Míru“, který se tyčí nad Jeruzalémem.

Nyní se stává celé město Chrámem pod jednou střechou.

Syn a dcera nového Jeruzaléma připravují a zdobí k jubilejní oslavě „Strom světla“, jenž stojí nad Lesem Míru, vysazeným na jihu Jeruzaléma.