Pieta

Pieta

2008 / Olej na plátně / 90 x 120 cm

Michelangelova Pieta je pro mne
vrcholné umělecké dílo
a nejsilnější vyjádření lidského citu.

V mé interpretaci
truchlící se Madona sedí
nad dětskými oběti válek…
Jejich krev tvoří jádro země…
Záhadně krev nevinných nemluvňat
Napájí oheň bezedného Srdce Matky Země…

Modlitba:
Matko soucitu, posvátná děloha,
obejmi v náručí neviňátka,
oběti válek…
jejich krev živí tvé tajemné lůno,
Ach, milovaná matko
Obejmi je všechny…

Zpět na: Kořeny