Pomoc z Nového světa

Pomoc z Nového světa

2006 / Olej na plátně / 90×120

V popředi malby je zobrazen Hillel Kook který byl vyslán ze židovského osídlení v Palestíně v době 2. světové války do Spojených států upozornit Ameriku na holocaust Židů v Evropě. Roku 1943 vedl pochod 400 rabínů do Bílého domu, vyzývající k okamžité záchranné akci. To prolomilo apatii a Spojené státy konečně vstoupily do války proti nacismu.

V pozadí obrazu jsou hrdinské osobnosti, které za druhé světové války zachránily tisíce Židů v Budapešti – Raoul Wallenberg, Karl Lutz a Recha Sternbuc.
Za pronacistického Szálasiho režimu se pozůstatek maďarského židovstva snažila přežít Eichmannovo úsilí o dokončení jeho plánu “konečného řešení” v Maďarsku. Švédský konzul Raoul Wallenberg a švýcarský konzul Carl Lutz, navzdory velkému osobnímu nebezpečí zachránili velkou část budapešťského židovstva.
Paní Recha Sternbuch pašovala Židy přes rakousko-švýcarskou hranici a koncem roku 1944 se účastnila jednání o výkupném s Himmlerem, k zachránění životů vězňů koncentračních táborů

Zpět na: Kořeny