Orientace

Orientace

Rozmĕry originální malby: 90×120 cm /1996

Giclee tisk na plátně 90x 120 cm
K dispozici podepsané a číslované reprodukce na plátně

Pohled ze Západu

Tato vidina je symbolický náhled na Eurasii až k dalekému východu.
V malbě je použito vizuálního symbolismu s historickým, alchymickým, kabalistickým a osobním námětem. Podkladem symetrické kompozice je struktura Sfér Stromu Života, jehož sféra Srdce Soucitu/Tiféret je zde znázorněno ve formě multidimenzionální krychle, která představuje “Nebeský Chrám”.

Paprsky Světla, jež jsou vysílány z buněk krychle Nebeského Chrámu, přitahují rozptýlené kmeny k Jeruzalému, k jejich znova-sjednocení.

Koruna Nebeské sestavy (Merkava), je zde představena Božským jménem, sestupuje do světelné koule „Pra-mysli“.

V ní se nachází obličej ženské podstaty Boží Přítomnosti (Šechiná), ze které se vynořuje “Metatron”- anděl aktivizace záměru Pra-mysli. Energie jeho “Křídla Vnímání” vycházejí z Jejích očí.

Tři navzájem propojené postavy v dolní část Koule představující tři náboženství, jejichž duchovním střediskem je Jeruzalém, vystupují ze spirály DNA, která přešla očistou zašlých nesourodných částic Mysli Člověka. Tato spirála je tady pohonnou části symbolu duchovní a duševní sestavy lidstva (Merkava) reprezentující různorodost v Jednotě.