Uskutečnění

Uskutečnění

Rozmĕry originální malby: 90×120 cm

Giclee tisk na plátně 100x 100 cm
K dispozici podepsané a číslované reprodukce na plátně

Pohled z východu

Kompozice je založena na vertikální symetrii struktury kabalistického Stromu Života.
Z pravé a levé strany obrazu dva „Cherubíni” chrání narození Spasitele, jenž sestupuje z lůna Matky Světa, sedící v klenbě Nebeského Chrámu.

Jeho tělo je vytvářeno ze stoupajících duší jedinců z dvanácti kmenů, které tančí kolem Chrámu Skály v Pozemském Jeruzalému.

Projev této ultimátní události je pozorován z Olivetské hory.

Režisér – “Scenérie Spásy” odpočívá na svaté půdě, zatímco pozemská matka kojí své dítě a s nadějí vzhlíží k nebeské Matce.